"Монбат" придобива мажоритарен дял от италианската инженерингова компания STC

Сделката ще разшири портфолиото на българска група за рециклиране на употребявани батерии в Западна Европа